Abdul Azis Abdillah - Matematika Terapan untuk Teknik

26 y. (a + b)2 2. Sederhanakan bentuk-bentuk Aljabar berikut ini. a. (2x + y)2 b. (2a – 3b)2 c. (3a – 2b)2 d. (x + y) (x – y) e. (a – 2b) (a + 2b) f. (a2 – 1) (a2 + 1) g. (3 – y2) (3 + y2) h. (5 + 3t) (5 – 3t) i. (3r + s) (3r – s) j. (2a + 5) (2a – 5) k. (30 + 2) (30 – 2) l. (50 + 1) (50 – 1) 3. Tentukan hasil penjumlahan berikut. a. x + 4 dan 4 + x b. x + y – z dan 2x – y + 3z c. 5 – 2(a + 2b) dan 1a + 4b – 2 4. Tentukan hasil pengurangan berikut. a. a(3a + 5) dari 10p – 7 b. 7p – 10 dari 2 – 10m + 15mn c. 5x(8y – 9z) dari 8y(5x – 9z)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM3NDc5MQ==